LÄRARPROGRAMMEN
PROGRAM VID INSTITUTIONEN
FÖR HÄLSOVETENSKAPER
LÄKARPROGRAMMET
SOCIONOMPROGRAMMET
  
  

VFU-torget
VFU-TORGET är en samlingssida för de utbildningar där studenter söker VFU-plats
via ett webbaserat placeringssystem. VFU används här som samlingsbegrepp för
verksamhetsförlagd utbildning, verksamhetsförlagda studier, praktik, fältförlagda
studier eller liknande.