PROGRAM VID INSTITUTIONEN
FÖR HÄLSOVETENSKAPER
  
  

Välj ditt program för att komma vidare
Arbetsterapeutprogrammet
Audionomprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning fysiologi
Biomedicinska analytikerprogrammet - inriktning laboratorievetenskap
Företagssköterskeprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård
Sport Management